Nạp tiền bong88 là người chơi chuyển khoản tiền từ tài khoản ngân hàng người chơi đến ngân hàng Bong88. Bong88 sẽ quy đổi số tiền đó thành điểm trong tài khoản Bong88 để tham gia cá cược. Bong88XS hướng dẫn người chơi nạp tiền bong88 chi tiết theo nội dung bên dưới.

Nạp tiền Bong88

  • Đầu tiên là người chơi chuyển tiền qua ngân hàng của bong88 (chuyển bằng Internet banking, cây ATM, trực tiếp tại quầy ngân hàng hoặc của hàng Viettel). Sau đó, dùng số điện thoại đã đăng ký tài khoản bong88 nhắn tin đến số điện thoại của công ty Bong88 theo cú pháp sau:

NAP
Tên đăng nhập
Số tiền nạp
Tên ngân hàng
Tên chủ tài khoản ngân hàng
Số tài khoản ngân hàng

  • Lưu ý: nội dung khi chuyển tiền bạn nên nhập: họ và tên của bạn để nhân viên bong88 xác định được tiền nhận được của bạn nhanh hơn. Đặc biệt không nên ghi nội dung chuyển chứa cụm nạp tiền bong88, hoặc chứa từ khóa bong88.

cách nạp tiền bong88

Ví dụ cách nạp tiền bong88

Tên đăng nhập là: thanhsuongbd
Số tiền nạp: 2TR
Tên ngân hàng: VietcomBank
Tên chủ tài khoản ngân hàng: Lê Thanh Sương
Số tài khoản ngân hàng: XXX1222776987 

Nội dung tin nhắn SMS nạp tiền bong88:

NAP  thanhsuongbd 2TR  VietcomBank Lê Thanh Sương  XXX1222776987 


Sau khi nhận được tin nhắn nạp tiền, nhân viên Bong88 sẽ tiến hành nạp điểm vào tài khoản bong88 tương ứng với số tiền nạp. Đồng thời thông báo cho người chơi giao dịch đã được hoàn thành, người cho có thể tham gia đặt cược.